VOORWAARDEN

 

1. Een verantwoordelijk persoon moet permanent op het toestel letten.

2.De huurder moet waken over de goede werking van de hem toevertrouwde materialen.

3. Indien er onvoldoende stabiliteit is, mag de huurder niemand meer toelaten.

4. De kinderen mogen niet met schoenen, noch met gevaarlijke voorwerpen op het toestel spelen

Volwassenen mogen enkel in geval van nood het toestel betreden.

5. Het is niet toegelaten over de muren te klimmen of te hangen, wegens gevaar om uit het toestel te tuimelen.

6. Bij gebeurlijke ongevallen is (zijn) de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder-eigenaar van de toestellen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook.

7. De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder.

8. Wij houden graag rekening met normale slijtage van de toestellen. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. Bij eventuele vaststelling van schade - al dan niet opzettelijk toegebracht - moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering na ofwel voorlegging van de factuur van hertstelling door de verhuurder ofwel bij totaal verlies na vaststelling daarvan of onderdelen ervan, de kosten voor vervanging op zich nemen. Schade in en voorzijde (zichtveld) =totaal verlies en dient de huurder  de kosten te betalen van de goederen ter waarden van een nieuw gehuurd materiaal te vermeerderen met kosten van 200€ per maand dat de goederen niet verhuurd kan worden.

9. De huurder zal bij storm of hevig onweer het materiaal en toebehoren in veiligheid brengen. Dit dient tevens 's nachts te gebeuren teneinde diefstal en schade te vermijden.

10. De huurder zorgt ervoor dat de motor enkel een aansluiting krijgt van 220 volt 16A, voorzien van aarding.

11. BELANGRIJK: IN GEVAL VAN REGEN: HET TOESTEL OPGEBLAZEN LATEN. Indien het toch afgelaten moet worden, dan dienen volgende maatregelen in acht te worden genomen: water even laten aflopen; aflaten, torens en muren naar binnen duwen; in twee vouwen; enkel het stopcontact moet tegen de regen beschermd worden

(met plastiek zak of spatwaterdichte box).

12. Indien een kasteel afgelaten wordt en open in de regen blijft liggen sijpelt het water tot in het toestel en ontstaat er schade, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor eventuele hertstellingskosten.

13. De motor nooit afdekken terwijl hij werkt, anders verbrandt hij. Hij is bestendig tegen water

14. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen. (voorkomt verbranding motor).

15. De plaatsing mag niet gebeuren op steenslag, op oneffen terrein en plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

16. Indien de toestellen op een harde ondergrond ( beton, klinkers, asfalt, . . . ) staan dient de huurder bescherming te voorzien , om zo schade te beperken. moet de huurder zelf instaan voor de verankering van de springkasteel.

17. In geval van annulatie binnen twee weken voor de bovenvermelde verhuurdatum zal de huurder gehouden zijn de volle huurprijs te betalen aan de verhuurder, welke ook de reden van annulatie mogen wezen. Bij vroegere annulatie van een springkasteel wordt 50 % aangerekend , overige goederen die besteld zijn is steeds 100 % te betalen bij anulatie .

In geval van niet door gaan van een feest of foute info waardoor de verhuur /diensten  later of niet konen uitgevoerd wordt zijn betalend voor gans het bedrag dat besteld is (100%) + alle kosten die voorvloeien om de inkomsten te ontvangen ( ook gerechtskosten en advocaat kosten van de verhuurder).

18. Indien aan de huurovereenkomst en het voorschot op de afgesproken datum niet voldaan is, kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en de toestellen verder verhuren. Tevens kan de verhuurder om welke reden dan ook weigeren van verhuurde materiaal te leveren of mee te geven en kan de kandidaat huurder geen schadevergoeding vragen of eisen.

Verkoop van goederen blijven eigendom van verkoper zolang deze goederen niet volledig betaald zijn.

Verkoop van 2 de hands goederen wordt geen garantie gegeven , koper dient voor aankoop de goederen te controleren op kwaliteit en werking.

19. Betaling met overschrijving: steeds contant te betalen of vooraf te overschrijven !

Per overschrijving heeft klant 14 dagen om te betalen na levering , na de 14 dagen er niet betaald is vervalt deze 14 dagen vrijstelling .

volgende kosten bij betaling na levering :

Betaling via overschrijving na diensten +100€ +50% van factuurwaarde 

 12,5% per maand +de  Inningskosten en gerechtskosten  en al de kosten dat happyplay / stertent.be (Wim Broeckx) doet om de inkomsten te innen .

In geval van betwisting is de Belgische wetgeving toepasselijk en zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd. Indien rechtbank een stuk van de voorwaarden niet erkend blijft de rest geldig en gaan de wettelijke toepassingen gelden.

Bij verkoop van goederen die gedeeltelijk of niet betaald zijn geworden , kunnen terug opgeeist worden zonder terugbetaling van 1 of meerdere voorschot (en)

Gekochte goederen bij HAPPYPLAY mag NIET voor commerciële en/of prive gebruikt te worden zonder toelating van HAPPYPLAY (Wim broeckx) , bij niet naleven van deze verbintenis wordt er aan verspreider en/of verhuurder en/of fotograaf ,en/of clipeigenaar,enz.inbreuk 25000€ schadevergoeding gefactureerd / betrokken partij !

gedeeltelijk of niet betaald goederen blijven steeds van wim broeckx.

De huurder geeft toesteming aan verhuurder om op elk moment op de eigendom te komen om de goederen te inspecteren of terug op te halen .In geval goederen op eigendom staat van derde is huurder verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

In geval van niet betalen van huurgelden kan de verhuurder goederen vroegtijdig terug ophalen , doch dient de volledige huurgelden betaald te worden.

De huurder kan geen schadevergoeding eisenen in geval van vroegtijdig ophalen.

wenst klant nadien toch verder te huren zal er opnieuw extra huur gevraagd worden en vooraf betaald.

Gekochte goederen gedeeltelijk of niet betaald betaald zijn zijn niet gekocht ,maw worden deze goederen gehuurd aan de gangbare prijs bij HAPPYPLAY.

Afbetalingsplan niet optijd betaald vervallen de geven kortingen van ganse factuur en komen er extra kosten voor inning der gelden + dorsierkosten van + wettelijke intresten.

Goederen besteld worden is de besteller verantwoordelijk voor betaling , ook al is dit voor een bedrijf.MAW bij faling is de persoon die besteld verantwoordenlijk om de kosten en huurgelden te betalen.

Happyplay is niet verantwoordeljik voor aangeleverde bestanden , goederen om aan de wens van de klant te voldoen , indien gerechtelijke stappen zijn alle kosten hieromtrend voor de klant.

20. de goederen dienen zuiver en droog teruggebracht / opgehaald te worden . indien niet zuiver komt er 50 euro vergoedingskost bij + kuiskosten.

21.herstellingen wordt geen garantie gegeven , hier worden we op geen enkele manier aansprakelijk voor zijn.

22. indien deel deel van voorwaarden ongelig wordt verklaard blijft het overige van voorwaarden geldig

Copyright © 1996 - 2020

Happyplay & stertent.be

Alle prijzen zijn incl. btw

Leveringsprijs stertenten & springkastelen is incl. 20 km rond magazijn gratis.

Per extra gereden km = 0,5€/km